Foreslår museumstomt på Strandveien

Byrådet presenterer to tomtealternativ til Tromsø Museums nybygg for Kunnskapsdepartementet. Tidligere har verftstomta vært lansert som alternativ.

VED STRANDVEIEN: Aker Solution-tomta som eies av kommunen er aktuell til nybygg for Tromsø Museum. Dette er bare en illustrasjon og viser ikke hvordan museet blir seende ut. Illustrasjon: Remco Veld 

pluss

Før nyttår skal departementet ta en avgjørelse på hvilket alternativ de vil anbefale til regjeringen når det gjelder nybygg til Tromsø Museum Universitetsmuseet.