Nordnorsk Vitensenter utmerket seg nasjonalt

Vitensenteret i Tromsø utkonkurrerte de andre vitensentrene i oppfinnerkonkurransen Prosjekt Fantasi.

VANT: Vitensenterpedagogene Elisabeth Killie Kanebog (bakerst) og Hedinn Gunhildrud (foran) i vindstyrkemaskinen på vitensenteret. De vant tur til USA etter å ha gjort det best i Prosjekt Fantasi. 

pluss

De fem regionale vitensentrene Nordnorsk Vitensenter i Tromsø, Vitensenteret i Trondheim, Vilvite i Bergen, Teknisk Museum i Oslo og Jærmuseet ved Stavanger i samarbeid med Statoil har siden i fjor sommer arrangert oppfinnerkonkurransen Prosjekt Fantasi. Det er en konkurranse der barn og unge skal bruke sin kreativitet og fantasi til å finne opp nye oppfinnelser det vil bli bruk for i fremtiden, enten innen transport, energi, ernæring eller læring.