De har kranglet om bussveien lenge – nå er kommunen og Nobina endelig enige

Kommunen og Nobina er blitt enige om bussløsning for Strand boligfelt på Kvaløya. Beboerne mener imidlertid det ikke er optimalt at bussen bare kjører én vei.

Én VEI: Driftssjef Magnar Nilssen i Nobina mener busstrasé nordover gjennom Strand-feltet er det beste det er mulig å få til.   Foto: Ronald Johansen

pluss

Kvaløya: Det har lenge stått strid om kollektivtraseen på Strand etter at Nobina nektet å kjøre fordi veien både var for smal og bratt.