Slik er gigantplanene for byens nye nordlyssenter

Gründer Torsten Aslaksen tar et nytt steg og inviterer til en idédugnad rundt planen om å bygge et Nordlyssenter på Mandelasletta.
pluss

Aslaksen har i denne omgangen gjort et fremstøt mot det offentlige – kommunen og fylkeskommunen – samt reiselivet. Her vil han presentere sin idé om et globalt kunnskapssenter for alle nordlysinteresserte.