Bybildet

Førsteklassingene herjet i Losjen

Plassmangel har ofte vært et problem for Tromsø-skolene. I 1955 gikk Gyllenborgs førsteklassinger sitt første skoleår på IOGT.

LIVLIG: I dette maleriet tar Synvis Glinn Nordin for seg barndomsminnene fra sitt første skoleår. Det ser ut som om ungene koser seg, kanskje med unntak av Svein Anton som henger i vinduskarmen.   Foto: maleri: Synvis Glinn Nordin

pluss

Søndre tollbodgate 2 har vært møtelokale for IOGT-losjen «Nordens brødre» siden 1893. Denne losjen var en utbryter fra byens hovedlosje «Nordkap» som ble stiftet i 1881, og begge losjene holdt først sine møter i Arbeideren, Tromsø Arbeiderforenings forsamlingslokale i Parkgata 22.