Byggestriden mellom Kræmer og Consto

Erkjenner ansvar for 1 mill.

Kort tid før rettssaken startet, erkjente Consto AS erstatningsansvar for deler av de feilene og manglene Kræmer Eiendom har påpekt.
pluss

Advokat Ole-Martin Jensen gjorde retten kjent med at totalentreprenøren har sagt seg villig til å betale rundt 1 million kroner for feil ved solavskjermingen i taket over felleskantinen i bygget.