100 år siden den første drosjebilen kom til Tromsø

22. mai er det 100 år siden man kunne praie en drosje for første gang og byens første drosjesjåfør, Alf Berger (1888-1966), sto klar til å kjøre deg dit du ville. Hvis det gikk vei dit, vel å merke.

BYENS FØRSTE DROSJE med sjåfør Alf Berger bak rattet. Bildet har vi fått låne av Torbjørg Berger. Foto: Privat 

pluss

Denne begivenheten er det faktisk to personer som har gjort oss oppmerksomme på. Den første var Torbjørg Berger, Alf Bergers datter, og ikke lenge etterpå stakk Tom Salvesen, barnebarn av byens første drosjeeier, Alf Dahl, innom med ett av bildene vi har på trykk i dag.