Disse reklameskiltene er søknadspliktige

Guide Gunnar må søke tillatelse for reklameskiltene som er hengt opp på Aunegården.
pluss