Bybildet

147 år med telegraf og telefon

Morsetelegrafien opphørte i 1999, teleksen år 2000 og snart deler fasttelefonen samme skjebne. Ved Telemuseet på Langnes er gjestene nysgjerrige på når telefonen kom til Tromsø.

TELEGRAF: Vi vet ikke når dette bildet er tatt, men det er en del av bildesamlingen Perspektivet Museum har etter amatørfotograf og bokhandler Thekla Høegh (1882-1957). Det bærer inskripsjonen «Wellmans trådløse telegraf» og mannen til venstre er ikke ulik den amerikanske journalisten Walter Wellman (1858-1934). Bildet er gjengitt med Perspektivets tillatelse.  Foto: ukjent/unknown

pluss

I 1869 kom den første entråds telegraflinje fra Kjeøy til Tromsø og den første telegrafstasjonen ble åpnet i forstmester Normans gård i Grønnegata, med ett morseapparat, en telegrafbestyrer, to telegrafbetjenter og et telegrafbud.