Jusstudent kan ha funnet feil i lovverket

I arbeidet med masteren sin i rettsvitenskap innen natur- og miljøkriminalitet, kan Ane-Kristin Bustnesli (24) ha kommet over alvorlige feil i lovverket.
pluss

Ved å sammenligne lov om naturvern av 1970 og de tidligere bestemmelsene i viltloven med naturmangfoldsloven fra 2008 som har overtatt, oppdaget jusstudenten noen klare mangler.