Prøver på ny søknad for snøscooterløype på Breivikeidet

pluss

Tour In Lyngensalps søker på nytt om dispensasjon fra motorferdselsloven for snøscooterkjøring på Breivikeidet, etter at fylkesmannen ville omgjøre kommunens tillatelse.