Fortsatt uenige om valg av lokaliseringen til industrihavnen fra 2005:

– Alternativene ble aldri seriøst vurdert

4. januar i år gikk boreriggen «Songa Enabler» gjennom Rystraumen. Da falt også hovedargumentet mot etableringen av byens nye industrihavn på Balsnes fra tidlig 2000-tallet i grus.

FORKJEMPER: I over 18 år har Erling Simonsen kjempet for etablering av havn på Balsnes. Foto: Ronald Johansen 

pluss

I 2005 bestemte Tromsø Havn og Tromsø kommune seg for å gå for etablering av ny industrihavn på Skarpneset og Grøtsund fort. Blant alternativene som ble diskutert var Finnvika og Balsnes, men sistnevnte ble forkastet som et resultatet av hovedargumentet om at rigger og store skip ikke kunne komme seg gjennom Rystraumen. Etter at Olavsvern Group AS fikk gjennom boreriggen «Songa Enabler» tidligere i år, har den gamle debatten om lokaliseringen av havnen blusset opp igjen.