Opphetet LO-møte

Styremedlem krever at også nestleder går

Styrearbeidet i LO i Tromsø skal over lang tid ha vært preget av kommunikasjonssvikt mellom ledelsen og øvrige styremedlemmer.

STYREMEDLEMMER: Mariell Brenden (fremst), Tor Giæver og Ragnhild Størseth Hakkebo ble valgt inn i styret i LO i Tromsø. De forteller om rot, manglende kommunikasjon og utfordringer i styrearbeidet. 

pluss

Som følge av at flere av medlemsforbundene og -foreningene i LO i Tromsø krevde et ekstraordinært representantskapsmøte i kjølvannet av tirsdagens medieoppslag, ble det av LO-ledelsen bestemt å holde et informasjonsmøte i Fagforbundets lokaler torsdag kveld.