Slik skal Kongsbakken-elevene måle kvaliteten på tromsølufta

Med åtte mobile sensorer skal elevene i Forskerklassen på Kongsbakken videregående skole måle hvor mye luftforurensning det er i byen.
pluss

Tromsø er en av byene i Norge med høyt antall overskridelser av svevestøvforekomster. I dag finnes det bare to målestasjoner som gir folk oppdatert informasjon om luftkvaliteten, og hvilke helsemessig betydning luftkvaliteten kan ha for utsatte grupper.