Står igjen med disse tomtene til nytt museum

Én kommunal og to private tomter er med i sluttvurderingen om hvor det nye museet skal bygges. Ifølge Statsbygg vil tomtevalget neppe være avgjort før sommeren.

VURDERING: En av disse tomtene er med i sluttvurderingen om hvor det nye museet skal bygges.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Etter at regjeringen i januar 2016 besluttet at nybygget til Tromsø Museum – Universitetsmuseet skal ligge i sentrum, har fire tomtealternativ blitt lansert. Nå er et kommunalt tomtealternativet ute i sjøen ved Hålogaland Teater droppet. I tillegg ble et privat tomteforslag vurdert i vinter, men forkastet.