Byggestart for nytt boligprosjekt i Langnesbakken

Etter at noen gamle hus er revet, starter grunnarbeidene for det nye boligprosjektet med flere hundre boliger i Workinnmarka. Nesten samtlige av leilighetene i de to første byggetrinnene er allerede solgt.

BYGGESTART: Byggingen av første byggetrinn (midterste blokka foran) i Norrøna Boligpark starter i neste uke. Alle leilighetene er solgt, også de fleste i andre byggetrinn (blokka til venstre) er solgt.   Foto: Illustrasjon: Filter Arkitekter

pluss

Det har ifølge utbygger tatt sin tid å realisere det nye boligprosjektet på vestsiden av Tromsøya. Naboprotester har det også vært.