Klient av advokat Roar Bårdlund risikerer tvangssalg

– Umenneskelig prosess

Fordi kvinnen ikke betalte fellesutgifter til sameiet i to måneder, risikerer hun at leiligheten havner på tvangssalg.

OPPGITT: Advokat Roar Bårdlund er oppgitt over praksisen til Bonord hvor de begjærer tvangssalg for småbeløp. 

pluss

Advokat Roar Bårdlund er forbannet på klientens vegne. Han mener at saken kunne vært ordnet på en helt annen måte. Men i iveren etter å få inn sine gebyr, kjører Bonord en inkassosak som i ytterste konsekvens kan ende med et tvangssalg.