Søknad om Robukta-hotell kan ikke behandles

Kommunens byggesakssjef varsler Robukta AS om at behandlingen av hotell-søknaden innstilles inntil videre.

HOTELLPLANER PÅ IS: Kommunen innstiller inntil videre behandlingen av søknaden fra Robukta AS om hotell i Robukta. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur 

pluss

I sommer søkte 70 grader Nord arkitektur på vegne av Robukta AS om rammetillatelse for bygging av hotell med 81 rom i tre etasjer med parkeringskjeller.