– Kan ikke ansette pårørende

Kommunaldirektør Trond Brattland sier at hjelpeapparatet forventer en viss bistand fra pårørende når omsorgsbehovet vurderes.

stønad: Kommunen kan ikke ansatte familiemedlem, men kan betale omsorgsstønad der omsorgen overgår det som forventes, sier Trond Brattland. Foto: Ronald Johansen 

pluss

– Jeg kjenner ikke Workinn-saken, men på et generelt grunnlag kan jeg si at når omsorgsbehovet blir stort, skal andre tiltak vurderes.