Jernbanedirektøren: – Vil prioritere eksisterende prosjekt

Den nye jernbaneutredningen som skal utarbeides i 2018 vil gi svar på om det er håp for tog til Tromsø. Jernbanedirektøren mener prosjektet er spennende, men har sine forbehold.

DIREKTØR: Elisabeth Engen er direktør i jernbanedirektoratet. De skal nå lage en utredning for å se på kostnad og nytte ved en jernbane til Tromsø. Begge foto: Martin Lægland 

pluss

Jernbanemøtet ble tirsdag avholdt på fylkeshuset med representanter fra jernbaneutvalget, Jernbanedirektoratet, kommunen, fylkeskommunen, Tromsø havn og Bodø havn. Hovedpersonen på møtet var direktør i jernbanedirektoratet, Elisabeth Enger.