Disse vil bli dekaner ved det juridiske- og det helsevitenskapelige fakultet

Den ene stillingen har kun én søker.

  Foto: Ronald Johansen

pluss

Som følge av at UiTs styre i juni vedtok å redusere antall fakultet fra åtte til seks, ble det tidligere i høst utlyst seks dekanstillinger.