Sauebønder og reindriftsnæringen på Sjursnes fortviler etter at de mistet flere hundre dyr

I løpet av sommeren og høsten har sauebønder og reineiere på Sjursnes mistet hundrevis av dyr. Nå ber de om fellingstillatelse.

FLERE HUNDRE DYR: Reineier Johan Anders Oskal har mistet flere hundre kalver under rovdyrherjingene i Sjursnes-området. Også sauebøndene har hatt store ta. FOTO: JOHN STRANDMO 

pluss

Sauebonde Inge Skognes sendte 50–60 lam på beite. Da dyrene ble hentet inn, manglet 19 lam. I ettertid har både han, familien og venner søkt i området uten å finne ett eneste spor.