Kommunen om kontroversielt boligprosjekt:

– De nærmeste naboene må regne med dårligere utsikt

De nærmeste naboene til Forsøket boliger må ifølge kommunen regne med dårligere utsikt.

PÅBYGG: Det runde påbygget mener kommunen er et nytt og overraskende visuelt moment. 

pluss

– De nærmeste naboene er vant til mye utsikt mot fjellene og sundet, og denne vil bli redusert. Planforslaget vurderes likevel som positivt for områdets utvikling og i tråd med ønsket boligfortetting i kommuneplanen.