Regjeringens skattetak på bolig har lite å si for tromsøværinger

Den nye blågrønne regjeringen foreslår å sette tak på hvor mye kommunene kan ta i eiendomsskatt. For Tromsøs del betyr det at skatten ikke kan økes.

SMÅ ENDRINGER: Oddgeir Albertsen, stabssjef for økonomi og utvikling i Tromsø kommune, ser ingen umiddelbare forslag fra regjeringen som får store konsekvenser for kommunen. Her sammen med administrasjonssjef Britt Elin Steinveg. Foto: Martin Lægland 

pluss

Regjeringen foreslår en maksgrense på fem promille for eiendomsskatt. Dagens grense er syv promille. Eiendomsskatten i Tromsø kommune er på fem promille. Dermed vil en slik innføring ikke berøre dagens utgift for borgerne og inntekt for kommunen.