Reduserer stort boligprosjekt i Kroken

Bonord reduserer sine utbyggingsplaner for Øvre Kroken etter protester fra naboene.

KRYMPER: Bo Nord reduserer omfanget på boligprosjektet Øvre Kroken fra 470 til 400 boenheter etter klager fra naboene. 

pluss

Bonord fikk i fjor høst godkjenning for en reguleringsplan for 470 boliger på oversiden av dagens blokkbebyggelse i Kroken.