Tar grep for å stoppe konflikter - her får bilistene vikeplikt for syklister

Kommunen og veivesenet iverksetter tiltak for å få slutt på den årelange konflikten mellom byens syklister og bilister.

VIKEPLIKT: Det blir innført nye vikepliktregler i 58 veikryss i sommer. Kryssene får ny skilting og gang- og sykkelstiene blir malt røde.  Foto: Tromsø kommune

pluss

Det kan bli relativt høy temperatur mellom sjåfører og syklister når de møtes i trafikken. For å unngå forvirring og farlige situasjoner vil en rekke veikryss i Tromsø få innført nye vikepliktregler.