Vil bygge kunstige reir i sentrum for å berge truet fugleart

Hekkende krykkjer i byen har blitt et vanlig syn. For å unngå konflikt mellom den utryddingstruede fuglearten og folk, ønsker forskere å bygge kunstige reirplasser i Tromsø hvor krykkja kan hekke uforstyrret.
pluss

De siste årene har krykkjene begynt å hekke i sentrumsnære områder. Sist sommer ble det oppdaget krykkjereir på Fylkeshuset, Framsenteret, Mack og et lagerbygg på Lanes.