Vil bygge 22 etasjers blokk på Varden

To blokker på 22 og 10 etasjer inngår i planene til Varden borettslag når de vil bygge 190 leiligheter.

RUVER: Blokka på 22 etasjer som Varden borettslag vil bygge, ruver i landskapet. Dersom blokka blir bygd, blir det byens høyeste bygg. Illustrasjon: AT Plan & Arkirektur 

pluss

Leilighetene skal også fordeles på toetasjes rekkeleiligheter på oppdelte lameller over garasjeanlegg.