Disse tre rederiene vil drive fylkets hurtigbåtruter

Boreal, Torghatten Nord og Norled er med i anbudskonkurransen om drift av hurtigbåtrutene i Troms fra 1. januar 2020.

KONKURRERER: Rederiene Boreal (bildet), Norled og Torghatten Nord har levert tilbud på hurtigbåtanbudet i Troms fra 2020. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

Boreal har i dag hurtigbåtkontrakten, og ønsker å fortsette driften. Nå får de konkurranse fra rederiene Torghatten Nord og Norled.