Kommunestyret

Blomseth (Frp) mistenker grovt bedrageri i kommunen for å gi ansatte høyere lønn

Et forslag om å undersøke om det kan ha forekommet grovt bedrageri i kommunen, ble nedstemt av politikerne. – Er de redd for utfallet av en undersøkelse, spør Blomseth.

Jan Blomseth, Frp 

pluss

iTromsø omtalte allerede for ett år siden hvordan enkelte ansatte i kommunen har fått beregnet ansiennitet fra de var 14 år. Ifølge et dokument i kommunen som først var unntatt offentlighet, ble det slått fast at enhetsledere gjennomførte lønnsforhandlinger ut over deres delegerte myndighet, og hadde gitt ansatte langt mer ansiennitet enn de hadde krav på.