Stor pågang av utenlandske turister ved UNN

Den økende turismen til Tromsø gir økt arbeidsmengde ved UNN. I januar og februar sto utenlandske turister for 16 prosent av de polikliniske pasientene på akuttmottaket.

TURISMEN PÅVIRKER UNN: Lege Anders Hennig og enhetsleder Mari Tande Aronsen merker stor pågang fra utenlandske turister på ortopedisk post ved UNN.  Foto: Haakon Steinmo

pluss

Det kommer stadig flere turister til Tromsø. Noen av dem skader seg eller blir syke mens de er her, og dermed går de fra å være turister til å bli en arbeidsoppgave for ansatte ved UNN.