Slik blir det nye hytteprosjektet på yttersida

48 boenheter skal bygges på Hillesøya. Allerede dagen etter salgsstart var fire solgt.
pluss

Onsdag startet salget av det nye hytteprosjektet «Yttersia Sommarøy» som bygges i kaikanten ute på Skipsholmen, sørøst for hotellet Sommarøy Arctic Hotel på Hillesøya. Det er AronsenMonsen Invest, drevet av Per Aronsen og Ole Monsen Monsen som står bak prosjektet.