Skoler fulgte ikke opp halvparten av mobbesakene

Etter ett år med ny mobbelov er det kommet inn 75 klager til fylkesmannen i Troms. Skolenes plikt til å følge opp mobbing med tiltak er brutt i over halvparten av sakene.

SOM FORVENTA: Eivind Bratsberg hos fylkesmannen sier at det er et dårlig tegn at mange barn opplever å ikke ha det godt på skolen, og ber skolene ta tak i utfordringene. – Vi ønsker at skolene skal ta tak i dette slik at foreldrene slipper å klage til oss, sier Bratsberg. 

pluss

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet slås det fast at elevene i hele landet har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin, altså om de har fulgt opp mobbesaken med tiltak på skolen. I Troms er det klaget inn 75 saker, og fylkesmannen har konkludert med at skolene har kommet til kort i 34 av dem, noe som tilsvarer 52 prosent.