Reiselivet står for over 3.000 årsverk i Tromsø:

– Kan fange opp mange som ellers ville gått på trygd

Mange kvinner, ungdommer og mennesker med utenlandsk opprinnelse jobber innen reiseliv. Disse bør Tromsø få flere av, mener NHO-direktør.

HOLDT INNLEGG: Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, besøkte årets reiselivskonferanse i Tromsø onsdag. Foto: Helge Skog 

pluss

Reiselivsnæringen står for drøyt 3.200 årsverk i Tromsø, ifølge en ny rapport Menon Economics har laget på oppdrag for NHO Reiseliv. Tilsvarende tall for sjømat- og prosessindustrien er 820 og 247 årsverk.