VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

Regjeringen foreslår at elever i videregående skole kan bli tvangsflyttet hvis de mobber. Mobbeombudet i Troms mener forslaget er en trygghet for elever som blir utsatt for mobbing.

MOBBEOMBUD: Anita Lervoll er elev- og lærlingombud i Troms, og mener at tvangsflytting av elever må være absolutt siste utvei. 

pluss

I grunnskolen kan man flytte elever mot elevens og foreldrenes ønske dersom hensynet til medelevene krever det. Regjeringen foreslår nå at også elever i videregående skole kan bli tvangsflyttet til en annen skole hvis de mobber. I dag kan rektor utvise eleven i inntil fem dager, mens fylkeskommunen i svært alvorlige tilfeller kan utvise en elev ut skoleåret.