Ansatte flykter fra ambulansetjenesten: Hver fjerde har sluttet siden juni

Siden sommeren har 15 av rundt 60 ansatte ved ambulansetjenesten i Tromsø sagt opp eller søkt permisjon. Ambulansesjef Per-Øivind Sørgård sier det er dramatisk.

FÆRRE ANSATTE: En fjerdedel av de ansatte ved ambulansestasjonen i Breivika har sluttet i jobben i løpet av de siste fire månedene. 

pluss

Flere av de mest erfarne ambulansearbeiderne ved ambulansestasjonen i Breivika har i løpet av de siste fire månedene levert oppsigelser eller søkt permisjon fra jobben.