Clara Good mener vi alle må fly mindre:

Har ikke tatt fly siden hun flytta til Tromsø for to år siden

Når Clara Good skal reise hjem til Stockholm for å besøke familien så tar hun buss til Narvik og tog videre sørover. – Fly forurenser så mye at jeg ikke klarer å rettferdiggjøre å ta fly så lenge det finnes alternativer, sier hun.

FLYR MINDRE: For to år siden ga UiT-forsker Clara Good seg selv et klimavennlig nyttårsforsett: Hun skulle slutte å fly hvis det fantes alternative reisemåter i form av buss, tog eller båt. For Good som er oppvokst i Stockholm er det blitt mange bussturer til Narvik og tog sørover de siste årene. 

pluss

FNs klimapanel la nylig fram sin nye rapport som konkluderte med at det vil kreve drastiske tiltak hvis vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.