Tromsø, Karlsøy og Lyngen droppet sammenslåing. Nå straffes kommunene økonomisk

Det var ikke uten konsekvenser at Tromsø og nabokommunene sa nei til sammenslåing. Det nye inntektssystemet rammer Tromsø-regionen hardt.

BURDE KJENT TIL: Anne Omdal Fyhn (H) mener kommunen burde kjent til at det nye inntektssystemet kunne ramme Tromsø hardt. Her sammen med Helga Marie Bjerke (til venstre) fra KrF og Morten Skandfer fra venstre. Foto: Ronald Johansen 

pluss

– I henholdt til informasjon i statsbudsjettet om frie inntekter anslår administrasjonssjefen nå Tromsø kommunes frie inntekter til å bli 4,056 milliarder kroner i 2019. Det vil si 40 millioner kroner lavere enn lagt til grunn i vedtatt handlings- og økonomiplan 2019-2022, skriver administrasjonssjefen i en orientering som ble lagt fram for formannskapet i Tromsø kommune tirsdag 30. oktober.