Flytter containere fra Robukta til Skattøra etter klager

Total Prosjekt vil fjerne containerne i Robukta, men garanterer ikke at det skjer innen fristen kommunen har satt.

BLIR FJERNET: Total Prosjekt kommer til å flytte disse containerne til ei tomt de har kjøpt på Skattøra, etter at kommunen kom med pålegg om at de måtte fjernes. Foto: Christer Pedersen 

pluss