Kommunen varsler tilsynssak mot byggingen av Solseilet

Kommunen varsler tilsynssak i forbindelse med byggingen av Solseilet, byens høyeste boligbygg på 13 etasjer. Denne uka startet grunnarbeidene.

STØYTILSYN: Tromsø kommune har opprettet tilsynssak med støy i forbindelse med grunnarbeidene i Rektor Steens gate 1 i nordbyen. 

pluss

– Det er ikke kjent hvor stor støybelastning naboer utsettes for i forbindelse med arbeidet, men det er en kjensgjerning at spunting er en særlig støyende form for arbeid. På bakgrunn av dette oppretter kommunen tilsynssak.