Fortviler over at samisk litteratur utelates fra obligatorisk pensum

Både ved NTNU og UiO utdanner de lærere som skal undervise i samisk historie uten at de selv nødvendigvis har vært innom samisk litteratur i det hele tatt.

HISTORIELØST: Den samiske forfatteren, Sigbjørn Skåden, mener at å utelate samisk litteratur fra den obligatoriske pensumlisten til nordisk litteratur ved universitetene i Norge er historieløst. Han ønsker at alle universitetene i Norge nå implementerer samisk litteratur i pensumlistene.FOTO: Steve Nilsen, Harstad Tidende 

pluss

Tematikken med manglende samiske pensumbidrag i de obligatoriske grunnfagene i nordisk litteratur havnet først i søkelyset hos Universitas, studentavisen i Oslo. Den samiske forfatteren, Sigbjørn Skåden, er svært oppgitt: