Tvinges til å slakte flere hundre reinsdyr før nyttår

Staten tvinger reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (26) til å slakte ned flokken sin innen årsskiftet til tross for at rettssaken ikke er avsluttet. Torsdag ettermiddag holder flere organisasjoner i Tromsø støttemarkering for Sara.

TVANGSSLAKT: Innen 31. desember 2018 må Jovsset Ánte Sara slakte ned flokken sin på flere hundre reinsdyr til bare 75 dyr. Sametinget har bedt om utsettelse av tvangstilatket. FOTO: Jan Helmer Olsen 

pluss

– Først vant han over Staten i Indre Finnmark tingrett. Så anket Staten saken til Hålogaland lagmannsrett. Også der vant Sara. Igjen anket Staten saken, nå til Høyesterett. Der vant Staten, men det var ikke en enstemmig dom, forteller styremedlem i Tromsø sameforening, Ánte Siri, som torsdag ettermiddag skal være med på støttemarkeringen på Stortorget.