Beboere med tunge psykiatriske lidelser blir kastet på gaten av Tromsø boligkontor etter konflikt med Nav

Tromsø boligkontor innførte i sommer økte husleiepriser i de nyere kommunale boligene. Det førte til at psykisk syke beboere under kommunalt ansvar, som nektet å skrive under, ved flere tilfeller ble kastet på gata.

KONFLIKTER INTERNT: Nav Tromsø har ansvaret for oppfølging av tromsøværinger med tung rus- og psykiatriproblematikk. Boligkontoret skal gi dem husrom. Nå fører manglende samhandling til at psykisk syke beboere blir kastet på gata. 

pluss

– Dette er en utrolig stor systemutfordring i Tromsø kommune. Sosialloven sier at alle har krav på tak over hodet. Disse uheldige praksisene ved boligkontoret gjør at kommunen får store økte kostnader for hver bruker, samtidig som at brukere med alvorlige psykiske sinnslidelser får forverret sin livssituasjon, mener Bernt Isaksen ved Nav Tromsø.