Senterpartiet splittet i bompengesaken: – Har gått for langt

Lokallagsleder Geir Toften har snudd i bompengesaken, og mener han har et overveldende flertall i partiet med seg. Gruppeleder Marlene Berntsen Bråthen mener derimot at det ikke er noen splid i partiet.

HAR SNUDD: Lokallagsleder Geir Toften (Sp) har tidligere støttet bruken av bompenger for å finansiere ny infrastruktur i Tromsø, men har nå snudd fordi han synes avtalen er bilfiendtlig og dermed rammer dem som velger å bo i distriktene. Foto: Privat 

pluss

Kommunestyret har vedtatt at Tromsø kommune skal gå inn i forhandlinger med staten om en byvekstavtale som inkluderer bompenger. Alle partiene stemte for, bortsett fra Frp, men nå har det oppstått uenighet internt i Senterpartiet i Tromsø.