Mener psykisk syke brukere som nekter å ta imot helsehjelp, vanskeliggjør budsjettsituasjonen

Nav-sjef i Tromsø, Geir Harald Jakobsen, ble tidlig gjort kjent med utfordringen med koordinering mellom Nav og boligkontoret, for noen av de tyngste brukerne.

NY BUDSJETTMODELL: Geir Harald Jakobsen er Nav-sjef i Tromsø. Han håper en ny budsjetteringsmodell for enhetene vil gjøre finansieringen av psykisk syke som nekter å ta imot helsehjelp, mindre sårbar. Foto: Ronald Johansen 

pluss

– De forhold som kommer fram i artikkelen er rapportert inn til ledelsen på et tidligere tidspunkt og noe vi allerede har begynt å arbeide med å forbedre. Dette er et område som viser hvor viktig koordineringen mellom Nav, boligkontor, Rus og psykiatri samt helsetjenester er, mener Jakobsen.