Ber Tromsø kommune om å bosette 90 flyktninger i 2019

Av de 5.350 flyktningene det ifølge prognosene er behov for å bosette i Norge neste år, blir Tromsø kommune anmodet om å bosette 90 flyktninger.
pluss

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har kontaktet kommunen i forbindelse med bosetting av flyktninger i 2019.