UiT brukte over 21 millioner kroner på festmiddager, konferansemat og lystige lag i år

Det koster å feire 50 år. Mens det kuttes for å spare penger i administrasjonen, økte universitetets representasjons- og bevertningskostnader betydelig i 2018.

JUBILEUMSÅR: Flere av bevertningskostnadene til UiT er knyttet til jubileumsåret. Bildet er fra da Kong Harald besøkte universitetet for å overvære 50-årsfeiringen.   Foto: Ronald Johansen

pluss

Universitetet i Tromsø har i løpet av året brukt nærmere 21,7 millioner kroner på mat og drikke. I år utgjorde det totale forbruket rundt 0,8 prosent av UiTs totale inntekter, mens det i fjor utgjorde 0,5 prosent.