Åpner for å omgjøre friluftsområder til parkeringsplasser for Tromsøbadet

Tromsøbadet vil ha flere parkeringsplasser til sine gjester, og nå går kommunen inn for å gi dem det. Én av mulighetene som nå diskuteres, er å ta av friarealet på Templarheimen.

TROMSØBADET: Tromsøbadet KF er bekymret for å tape penger hvis det ikke kommer flere parkeringsplasser og nå åpner kommunen for å gjøre en ny områderegulering for å gjøre plass til flere biler.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

Tromsøbadet KF uttrykte i fjor bekymring for fremtidige besøkstall og driftsunderskudd på grunn av manglende parkeringsplasser.