Vil tilbakekalle samtlige løyver til restauranten

Barents Sea Restaurant kommer trolig til å miste både serverings- og skjenkeløyvene sine.

MÅ TROLIG STENGE: Barents Sea Restaurant i Sjøgata ligger an til miste serverings- og skjenkeløyvene sine – og da må restauranten stenge. Foto: Christer Pedersen 

Det er veldig sjelden at vi i Tromsø går til det skrittet at vi tilbakekaller skjenke- eller serveringsløyvene til en restaurant

Marlene Uvsløkk, enhetsleder ved Servicetorget
pluss

«For å inneha serverings- og skjenkebevilling kreves det at bevillingshaver innehar uklanderlig vandel. Tromsø kommune har ved brev av 19.12.2018 fra Skatt Nord mottatt underretning om at restauranten ikke lenger oppfyller vandelskravet».