Her har Lerøy Aurora søkt om ny oppdrettslokalitet

Lerøy Auroras søknad om tillatelse til å etablere nytt oppdrettsanlegg ved Veggneset nord for Sommarøy er lagt ut til høring.

Oppdrett: Lerøy Aurora har søkt om å etablere ny oppdrettslokalitet mellom Tussøya og Angstauren. Sommarøy nederst til venstre. Foto: Google 

pluss

Det nye oppdrettsanlegget skal etter planen ligge mellom øyene Tussøya og Angstauren nordøst for Sommarøy. Oppdrettsselskapet har allerede to lokaliteter i nærheten.